Oznámení podle Zákona o obchodních korporacích

Výroční zpráva Výroční zpráva ve formátu PDF je k dispozici pro akcionáře na vyžádání v sídle společnosti
Pozvánka na valnou hromadu K dnešnímu dni není zveřejněna žádná pozvánka na valnou hromadu.
Účetní závěrka Hlavní údaje účetní závěrky jsou zveřejněny v obchodním rejstříku. Kompletní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po předchozí dohodě
Existence koncernu podle §79 Není zveřejněna informace o existenci koncernu.
Zpráva o finanční asistenci podle §311 a §312 Není zveřejněna zpráva o poskytnutí finanční asistence.
Vysvětlení pro akcionáře dle ust. § 358 odst. 1 Není zveřejněno žádné vysvětlení pro akcionáře.
Znalecký posudek hodnoty majetku podle §§89-91 Žádný posudek není zveřejněn.
Další uveřejněné dokumenty Žádné další dokumenty, které nařizuje zákon 90/2012 nebo které se společnost stanovami zavázala zveřejňovat, nejsou aktuálně zveřejněny.
Jiné uveřejněné skutečnosti Nejsou zveřejněny žádné jiné skutečnosti.